[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง


          ด้วยสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐสภา จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19  สำหรับนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ข้าราชการ
การเมือง  และนักบริหารระดับสูงจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ ทั้งสิ้นจำนวน  150  คน เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ทักษะ และความสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติ
ให้แก่องค์กร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  26  กรกฎาคม - 26  สิงหาคม  2562 ่ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้าราชการในสังกัด
ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ารับการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังสถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.kpi.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0 2141 9697,
0 2141 9721

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 356 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th