[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมป


          ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ที่มีอายุไม่เกิน  55  ปีบริบูรณ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.  2562 (เพิ่มเติม) จำนวน  28  คน กำหนดให้ผู้สนใจส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระหว่างวันที่  30  สิงหาคม - 6  กันยายน  2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่  6  กันยายน  2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  สำนกงานเลขาธิการคุรุสภา (คุณณัฐติยา  มีโชคชัยประเสริฐ) 0 2280 2736 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fru@ksp.or.th  รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศดังแนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 470 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th