[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
่ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม \"ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ\"


            ด้วยสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO ACADEMY) จัดอบรมโครงการ "Young Leader Gamp" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลในผู้นำระดับสูง ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 
26 - 27  ตุลาคม  2562 ณ สถาบัน GTO Academy 
             ขอให้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ่ส่งตอบรับไปยังสถาบันฯ ภายในวันที่  18  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พิจารณาแล้ว ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสถานศึกษาต้นสังกัด 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 432 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th