[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
่ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการ


           ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี  2560 จำนวน  2  หลักสูตร ระหว่างวันที่  15 - 16  กุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค  อ.เมือง  จ.ตรัง
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ  3,300  บาท ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2562 เพียงหลักสูตรละ  2,800  บาท
            1.  หลักสูตร "การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2" 
            2.  หลักสูตร "แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 237 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th