[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท


           ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ได้รับมอบหมายจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ กิจกรรมสนับสนุนเงินกองทุนให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  ระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน  4  รุ่น รวม  80  คน ในปีการศึกษา  2563 - 2564 ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 257 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th