[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563


           ด้วยสถานเอกอัครราชพูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในหลักสูตร "Teacher Training Students" ภายใต้ทุนการศึกษา "Japanese Goverment (Monbukagakusho  :  MEXT) Scholarship for 2020" ในรูปแบบการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ผู้รับทุนจะได้เข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา  1  ปี  6  เดือน
           ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัด ทราบ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.bic.moe.go.th หัวข้อ ข่าวทุน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่  24  มกราคม  2563 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 130 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
อังคาร ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th