[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ขอเรียนเชิญ/่ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาฯ


          ด้วยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และบริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดงาน "โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2020" ด้วยแนวคิดหลัก "Digital School Platform  :  จุดเปลี่ยนการศึกษาไทยยุคดิสรัปชั่น" เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล และการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดจัดประชุมสัมมนา ในวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2563 ณ ห้องประชุมธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ  50  ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
          ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งเวียนสถานศึกษา เข้าร่วมฟังการสัมมนาและชมนิทรรศการ สามารถสำรองที่นั่งได้ก่อนวันที่  15  มกราคม  2563 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 125 |
ผู้เขียน : นางธัญรดี มุณีกุล
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th