[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 1879 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1311 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 899 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 897 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 888 ]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และคุณภาพอย่างแท้จริง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจร่วมส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 ได้ด้วยตนเองดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.Ksp.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 โทร.0 2288 5635 โทรสาร 0 2281 0503
| เข้าชม : 305 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th