[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 ปีการศึกษา 2560

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 1879 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1311 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 899 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 897 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 888 ]
ด้วยสพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ ใน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับนักเรียนโรงเรียนละ 80 คน 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาแก่นักเรียนในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.curriculum51.net สอบถามได้ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร.0 2288 5776 โทรสาร 0 2288 5780 หรือดังแนบไฟล์
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 314 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th