[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 1879 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1311 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 899 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 897 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 888 ]
ด้วยสพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประเทศญี่ปุ่นได้เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้โครงการ “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2017” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันและให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนดังกล่าวให้แก่ครูในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองดูรายละเอียดขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก คู่มือการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th หัวข้อข่าวทุน ส่งใบสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0 2288 5836-7, 02 628 5646 ต่อ 113 หรือ 02 6963004, 01 207 8504 โทรสาร 0 2281 4940
| เข้าชม : 338 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
จันทร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th