[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 2016 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1395 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 985 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 973 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 967 ]
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่าที่พัก สำหรับค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ด้วยตนเอง ดูรายละเอียดการอบรมดังแนบไฟล์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.096-1840744, 084-2237876 โทรสาร 053-944146 ต่อ 431
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 416 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th