[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ

แก้ไข แก้ไข ลบ
TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 1879 ]
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ [ 1311 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ [ 899 ]
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ [ 897 ]
- แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว [ 888 ]
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากสนใจสามารถส่งแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เลขที่ 10/0 ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯและแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานดังแนบไฟล์ หรือสอบถามได้ที่โทร.0 7432 7147
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 436 |
ผู้เขียน : ดลพร นิลดี
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th