[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง) 49 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แบบคำร้องขอย้ายครู(ฉบับปรับปรุง) 50 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน 54 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 162 กลุ่มอำนวยการ
5 แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 229 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 281 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ 250 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 361 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม 332 กลุ่มอำนวยการ
10 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 428 กลุ่มอำนวยการ
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th