[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 
ผู้อำนวยการเขตฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบูธกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
   วันที่ 8 มกราคม 2562 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมคณะทำงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคใต้) ครั้งที่ 68 ซึ่งเข้าดูและให้กำลังคณะกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีกลาง ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
    8 ม.ค. 2562 : 17:25 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th