[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
โรงเรียนวัดแม่เตย ได้รับการตรวจประเมินสภาพจริง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
   วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดแม่เตย ได้รับการประเมินสภาพจริง ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา โดยหลักการบริหารจัดการขยะโรงเรียน 3 R ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย
    29 มี.ค. 2562 : 14:37 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดแม่เตยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th