[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562)
ข้อมูล ณ พุธ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ)
ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV)
ข้อมูล ณ พุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การศึกษา)
ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th