[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มนโยบายและแผนนายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ส.....อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก.....อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั.....อ่านต่อ
เพิ่มเติม ประกาศสพป.สงขลา เขต 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สงขลา.....อ่านต่อ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สงขลา เขต 2.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2562
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือจัดตั้งงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการของบฯปี63
คู่มือจัดตั้งงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการของบฯปี63
แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายกศ.ขั้นพื้นฐานฯปีงบฯ2561
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th