[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 กลุ่มส่งเสริมทางไกล


 สารสนเทศกลุ่ม
ข้อมูลข่าวสาร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2561
PowerPointประกอบการประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปี 2561
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ DLTV (จากคู่มือธุรการ)
แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th