[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อ่าน 162
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2563
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2563 fileที่ 2
- แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2561-2563
- ข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาเพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
- แผนอัตรากำลัง 10ปี
- แผนอัตรากำลัง 1 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th