[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่าน 109
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯว่าด้วยการให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
- แนวปฏิบัติ สพฐ.เรื่องการเลื่อนเงินเดือน
- กฏ กคศ.เรื่องการเลื่อนเงินเดือน
- แนวทางการสรรหาแและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูสายการสอน
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th