[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มอำนวยการ 23 / มิ.ย. / 2560
แจ้งแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 21 / มิ.ย. / 2560
สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 / มิ.ย. / 2560
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านเกาะหมี
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 / มิ.ย. / 2560
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 28 / เม.ย. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 19 / เม.ย. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.สงขลา\"
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 23 / มี.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ประจำปี พ.ศ.2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / มี.ค. / 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 / มี.ค. / 2560
แผนผังสถานที่สอบบุคลากรวิทย์/คณิต ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / มี.ค. / 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / มี.ค. / 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 8 / มี.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 8 / มี.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 6 / มี.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ Innovative School Summit 2017
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 / มี.ค. / 2560
แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / ก.พ. / 2560
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / ก.พ. / 2560
ประชาสัมพันธ์สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 14 / ก.พ. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 / ก.พ. / 2560
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 / ก.พ. / 2560
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา หลักสูตร และรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ \"Digital Literacy for Digtal Citizen to Digtal Economy (Digital3 Seminar)\"
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th