[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 2
ค้นหา   
กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 / มี.ค. / 2562
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ........อ่านต่อ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 97 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 8 / มี.ค. / 2562
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563 ........อ่านต่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศน์ติดตามประเมินผล 12 / ก.พ. / 2562
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 ........อ่านต่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 23 / ม.ค. / 2562
เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสุตร TQA Criteria ........อ่านต่อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 11 / ม.ค. / 2562
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร \"การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายดเงินของหน่วยงานภาครัฐ\" ........อ่านต่อ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
          กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th