[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 663 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2561
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2554

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  127  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    75  โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14 7,158
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,771
  เข้าเรียนสังกัด สช. 3,780
  เข้าเรียนสังกัด อปท. 587
  เข้าเรียนสังกัด กศ. 0
  เข้าเรียนสังกัด ตชด. 0
  อื่นๆ 3
  รอตรวจสอบ 17
สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled)
ลิขสิทธิ์เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2