วันที่   21   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมราชพฤกษ์
13.00-16.30 น.
  - การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 20  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมซูมPISA จากสพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 5  นางจารุวรรณ ประสานสงฆ์
ห้องโตนงาช้าง
08.30-16.30 น.
  - คัดเลือก clip วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบาย
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางดลพรรณ ทองแดง