วันที่   27   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ครั้งที่ 8/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 20  นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ห้องโตนงาช้าง
08.30-16.30 น.
  - การประชุมจัดทำเกณฑ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของฉัน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 10  นางสาวมัทฑนา ย้อยดำ