วันที่   4   มิถุนายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมโกเมน
08.30-16.30 น.
  - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การสอบแข่งขันฯ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 25  นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ