[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

        นวตกร   นางรันดร ปากอุตสาห์
        หน่วยงาน   โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 20    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 3203

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

        นวตกร   นางรันดร ปากอุตสาห์
        หน่วยงาน   โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 20    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 459

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมบูรณาการผ่านสื่อชุดอาเซียนหรรษาส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

        นวตกร   รัศมี อ่วมน้อย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2    ปีที่พัฒนา   2556
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1661

        ชื่อนวัตกรรม  การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

        นวตกร   รัศมี อ่วมน้อย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2    ปีที่พัฒนา   2557
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1974

        ชื่อนวัตกรรม  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมบูรณาการประกอบหนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน” ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

        นวตกร   รัศมี อ่วมน้อย
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1898

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

        นวตกร   ระเบียบ สิทธิชัย
        หน่วยงาน   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัด   สพป.น่าน เขต 2    ปีที่พัฒนา   2554
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 3380

        ชื่อนวัตกรรม  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

        นวตกร   อำพร อินทรีย์
        หน่วยงาน   โรงเรียนทุ่งช้าง  สังกัด   สพม. เขต 37    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1644
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883