[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา

        นวตกร   นิสาชล วงษ์วิทยานันท์ และจักรกฤษณ์ วงษ์
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 929

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในท้องถิ่นที่พูดภาษาเขมร ลาว ส่วย เยอ จังหวัดศรีสะเกษ

        นวตกร   กรรณิกา ขุขันธิน
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1.  สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 659

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องเสื่อใบเตยป่า สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

        นวตกร   ณิชา เทียมสุวรรณ
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านห่องขอน   สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 4    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 470

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง เสื่อใบเตยป่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        นวตกร   ประกอบศรี สิงหาศรี
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านห่องขอน   สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 4    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 447

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง เสื่อใบเตยป่า สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

        นวตกร   นงคราญ แก้ววงษา
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านห่องขอน   สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 4    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 460

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เสื่อใบเตยป่าของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

        นวตกร   ณิชา เทียมสุวรรณ
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านห่องขอน  สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 4    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 483

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง เสื่อใบเตยป่า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

        นวตกร   สายทอง กัญญาพันธ์
        หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านห่องขอน   สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 4    ปีที่พัฒนา   2555
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 463
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883