[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
1106 คน
สถิติปีนี้
8185 คน
สถิติทั้งหมด
51159 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นเทคนิค KWDL เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

        ชื่อผู้วิจัย   นางจรรยา ศรศรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2563

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 143 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 หน่วยการเรียนรู้ จำนวนเชิงซ้อน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและรากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน โดยใช้สื่อผสมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

        ชื่อผู้วิจัย   นางจรรยา ศรศรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 185 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

        ชื่อผู้วิจัย   นางจรรยา ศรศรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 154 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

        ชื่อผู้วิจัย   นางจรรยา ศรศรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 193 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม The Genmeter's Sketchpad (GSP) ปีการศึกษา 2559

        ชื่อผู้วิจัย   นางจรรยา ศรศรี
        หน่วยงาน   สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 104 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   ระเบียบ สิทธิชัย
        หน่วยงาน   สพป.น่าน เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2559

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 173 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก
        หน่วยงาน   สพป.พะเยา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 369 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883