[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
21 คน
สถิติเดือนนี้
1186 คน
สถิติปีนี้
1186 คน
สถิติทั้งหมด
44160 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ. (ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี/เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)

 ชื่อผู้วิจัย

ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 156 

 ชื่องานวิจัย

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการเขียนแผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชื่อผู้วิจัย

กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน
 หน่วยงาน สพม. เขต 25    ปีที่สำเร็จ   2559
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 212 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ทวีปแอฟริกา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางเตือนใจ สมคิด
 หน่วยงาน สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 188 

 ชื่องานวิจัย

รายงานวิจัย การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

นางเตือนใจ สมคิด
 หน่วยงาน สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 200 

 ชื่องานวิจัย

รายงานวิจัย การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

เตือนใจ สมคิด
 หน่วยงาน สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 117 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ทวีปแอฟริกา รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

เตือนใจ สมคิด
 หน่วยงาน สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 147 

 ชื่องานวิจัย

ผลของการศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการตัวแปรเดียวที่ ดีกรีเท่ากับ 2 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร FACTORING QUARATICS POLYNOMAIL DEFICIENCIES OF GRADE 10 STUDENTS AT THACHANGWITTAYAKARN SCHOOL

 ชื่อผู้วิจัย

นายมนัสวี อุตรภาศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 11    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 144 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883