[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Innovation Research วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก


ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
296 คน
สถิติปีนี้
296 คน
สถิติทั้งหมด
18155 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
  


        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร
        หน่วยงาน   สพป.นครพนม เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 18

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร
        หน่วยงาน   สพป.นครพนม เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 11

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาหลักสูตร \"ลำไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น\" เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวศิริพรรณ ไชยา
        หน่วยงาน   สพม. เขต 34    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 13

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการบูรณาการคณิตศาสตร์กับสุขศึกษา \"ฉลาดซื้อ\" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางโสภิดา จิตต์ใจฉ่ำ
        หน่วยงาน   สพป.นนทบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 3

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการสอนอ่านเชิงวิภาคย์ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางฮาซานะห์ บินมะอุง
        หน่วยงาน   สพป.นราธิวาส เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 6

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ ผ่าน GeoGebra Applet สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาววิไลวรรณ สีแดด
        หน่วยงาน   สพม. เขต 32    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 6

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาการสร้างรอยเชื่อมต่อการศึกษาปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการนิเทศผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

        ชื่อผู้วิจัย   นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
        หน่วยงาน   สพป.พะเยา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        อ่านรายละเอียด | เข้าชม 12

จำนวน 16 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883