[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
23 คน
สถิติเดือนนี้
1188 คน
สถิติปีนี้
1188 คน
สถิติทั้งหมด
44162 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง จำนวนเต็ม

        นวตกร   นายมนัสวี อุตรภาศ
        หน่วยงาน   โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 11    ปีที่พัฒนา   2563
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 190

        ชื่อนวัตกรรม  สื่อประสมเรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

        นวตกร   นายมนัสวี อุตรภาศ
        หน่วยงาน   โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  สังกัด   สพม. เขต 11    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    สื่อการเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 192

        ชื่อนวัตกรรม  การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเรือนเครื่องใช้ จากวัสดุธรรมชาติ ขับเคลื่อนด้วยหลัก PDCA Cycle ร่วมกับการใช้work instruction ในรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (แผนการเรียนช่าง)

        นวตกร   นางสาวนันทวัน เกิดนอก
        หน่วยงาน   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัด   สพม. เขต 4    ปีที่พัฒนา   2562
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 294

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ สะกดเป็น

        นวตกร   ไข่มุก อินทรานุสรณ์
        หน่วยงาน   อนุบาลลานสัก  สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1509

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านได้ สะกดเป็น

        นวตกร   ไข่มุก อินทรานุสรณ์
        หน่วยงาน   อนุบาลลานสัก  สังกัด   สพป.อุทัยธานี เขต 2    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1503

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

        นวตกร   ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเร
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1349

        ชื่อนวัตกรรม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี

        นวตกร   นางสาวบุญสม ศรีศักดา
        หน่วยงาน   โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัด   สพม. เขต 9    ปีที่พัฒนา   2561
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 1703
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883