[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
5 คน
สถิติปีนี้
339 คน
สถิติทั้งหมด
73621 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

เปมิกา บ่อบัวทอง
 หน่วยงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 30 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชื่อผู้วิจัย

นายจักรพันธ์ นาทองไชย
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 397 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

 ชื่อผู้วิจัย

นายจักรพันธ์ นาทองไชย
 หน่วยงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2564
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 153 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปติญา ศิลาแลง
 หน่วยงาน สพม. เขต 18    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 149 

 ชื่องานวิจัย

กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองของครู โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

 ชื่อผู้วิจัย

นายเบญจมินทร์ โคตรสุโน
 หน่วยงาน สพม. เขต 20    ปีที่สำเร็จ   2566
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 184 

 ชื่องานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสมอลล์

 ชื่อผู้วิจัย

นายภาณุพงศ์ ธงศรี
 หน่วยงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2565
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 274 

 ชื่องานวิจัย

รายงานการพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) ควบคู่สารนิทัศน์โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร

 ชื่อผู้วิจัย

นันทิยา ชัยชนะเลิศ
 หน่วยงาน สพป.เชียงราย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 123 
จำนวน 85 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883