[x] ปิดหน้าต่างนี้
ԢԷ T&T 2010 ԴͼѲ taweerath2008@hotmail.com . 0878373794
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Care Systems help students) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ยินดีต้อนรับชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 6985 / )
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  127  โรง
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Care Systems help students)
เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2