[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
แก้ไข ที่ เรื่อง วัน เดือน ปี ไฟล์
แก้ไข 40 ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 313 ของโรงเรียนบ้านยางงาม
10 / ต.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 39 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน ป.1 ก ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
4 / ต.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13 / ก.ย. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 37 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 / ส.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 , ไฟล์ที่ 2 , ไฟล์ที่ 3 ,
แก้ไข 36 ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
28 / ส.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
21 / ส.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561
16 / มี.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561
15 / มี.ค. / 2561
ไฟล์ที่ 1 ,
แก้ไข 32 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการฯ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข)
28 / ก.พ. / 2561
ไฟล์ที่ 1 , ไฟล์ที่ 2 ,
แก้ไข 31 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) และระบบปฏิบัติการฯ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปีงบประมาณ 2561
28 / ก.พ. / 2561
ไฟล์ที่ 1 , ไฟล์ที่ 2 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th