[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
ติดตามรับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
E-SERVICE

นายอุทัย กาญจนะ
ผู้อำนวยการ
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3   26 มกราคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงงขลา เขต 2 สนับสนุนนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ โดยขณะนี้ เตรียมครู และนั.......อ่านต่อ
   26 มกราคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต 2 บรรยายให้ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลที่ยึดหลักตามโ.......อ่านต่อ
   26 มกราคม 2566 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนาลึก,บ้านควนขัน เพ.......อ่านต่อ
สมาชิก สพป.สข.2
สมาชิกทั้งหมด 336
สำนักงาน สพป.สงขลา เขต 2
ประวัติสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
ที่ตั้ง ข้อมลการติดต่อ
ก.ต.ป.น.
หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มกฏหมายและคดี

ข้อปฏิบัติ/มาตรการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
28 คน
สถิติปีนี้
28 คน
สถิติทั้งหมด
635845 คน

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 2
ประชาสัมพันธ์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” .....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำ.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” ครั้งที่ 12 .....อ่านต่อ
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษ.....อ่านต่อ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students).....อ่านต่อ


แผนพัฒนาการศึกษา


แผนปฏิบัติการ


รายงานรายไตรมาส


รายงานผลประจำปี


กฏหมายที่ควรร้
  สารสนเทศและระบบรายงาน

สารสนเทศการเกณฑ์เด็ก

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สารสนเทศการย้ายนักเรียน
ข่าวสารโรงเรียน
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565    
 18 ส.ค. 2565 : 16:04
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยงจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน     
 15 มิ.ย. 2565 : 15:05
โรงเรียนวัดม่วงค่อม รับการติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) �ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
 18 มี.ค. 2565 : 14:30
ดูข่าวสารทั้งหมด 
ผลงานเด่นของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเขากลอยเข้ารับพระราชทาน เกียรติบัตรขั้นที่ ๑ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    
 5 ต.ค. 2565 : 11:14
วิถีคุณภาพด้วย Nong Pling Model by 6 Together    
 26 ก.ค. 2565 : 15:44
สุขภาวะเยี่ยม ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศด้วย NIKOM PADIS Model    
 27 ก.พ. 2563 : 16:31
ดูผลงานเด่นทั้งหมด  
ถาม-ตอบ
ถาม :  โหลดใบรับรองภาษีของข้าราชการบำนาญไม่ได้ ทำอย่างไรคะ.....อ่านต่อ
ถาม :  เข้าระบบe-moneyไม่ได้ค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ.....อ่านต่อ
l เขียนคำถาม l  ดูทั้งหมด l
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สพป.สงขลา เขต 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธ.....อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดี.....อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ประจำปีงบปร.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับเขตสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
        นโยบายการบริหารงานบุคคล
        การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
    การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
        มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ   การดำเนินการตามมาตรการฯ  
        แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        การประเมินความเสี่ยง
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  ระบบรายงาน สพฐ,

การประเมินส่วนราชการ


จัดสำหรับอาหารนักเรียน


ระบบดูแลด้านยาเสพติด


DMC--ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ติดตามและประเมินผล


คัดกรองนักเรียนยากจน


รายงานผลด้านยาเสพติด


EMIS-สารสนเทศเพื่อการบริหาร

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ


ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน


B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง


ควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการ

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th