[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
ผอ.สพป.สข. 2
ติดตามรับชมสื่อการเรียนการสอนที่มีสาระและมีคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
E-SERVICE

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2แผนพัฒนาสำนักงาน แผนปฏิบัติการ รายงานผลรายไตรมาส รายงานผลประจำปี กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารความรู้


    การประชุมรายการ \"พุธเช้าข่าว สพฐ.\" ครั้งที่ 33/2562    
     21 ส.ค. 2562 : 09:43 :


    การประชุมรายการ \"พุธเช้าข่าว สพฐ.\" ครั้งที่ 32/2562    
     14 ส.ค. 2562 : 10:30 :


    การประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 31/2562    
     7 ส.ค. 2562 : 10:35 :


    การประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 30/2562    
     31 ก.ค. 2562 : 09:58 :
ดูข่าวสารทั้งหมด  

สมาชิก สพป.สข.2
สมาชิกทั้งหมด 304
สำนักงาน สพป.สงขลา เขต 2
ประวัติสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
ที่ตั้ง ข้อมลการติดต่อ
ก.ต.ป.น.
หน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มกฏหมายและคดี

ข้อปฏิบัติ/มาตรการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งค์น่าสนใจ


  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
11 คน
สถิติวันนี้
143 คน
สถิติเดือนนี้
5605 คน
สถิติปีนี้
64113 คน
สถิติทั้งหมด
374174 คน


  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 2
ส่งคำร้องขอย้ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา .....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท......อ่านต่อ
่ขอเชิญอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 186.....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ข ฯตำแหน่ง รองผอ.สพท......อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 25.....อ่านต่อ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ถาม :  งบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมไหมค่ะปีนี้.....อ่านต่อ
ตอบ :   ต้องรองบประมาณจาก สพฐ.ครับ
ถาม :  ระบบรายงานข้อมูลเด็กยากจนเปิดระบบให้ถึงวันไหนครับ.....อ่านต่อ
ตอบ :   ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ครับ
l เขียนคำถาม l  ดูทั้งหมด l
  สารสนเทศและระบบรายงาน

ข้อมูลสารสนเทศกลาง


สารสนเทศการเกณฑ์เด็ก

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ติดตามตรวจสอบงบประมาณ


สารสนเทศการย้ายนักเรียน
ข่าวสารโรงเรียน
เข้าค่ายพุทธบุตร \"โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา \"     
 20 ส.ค. 2562 : 08:53
ขอขอบพระคุณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ให้ความสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาลึก    
 11 ส.ค. 2562 : 13:32
กิจกรรม \"บ้านนักอ่าน ลานเรื่องเล่า\" โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
 5 ก.ค. 2562 : 16:09
ดูข่าวสารทั้งหมด 
ผลงานเด่นของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเลียบ รับรางวัลการขยายผล “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs”     
 13 ส.ค. 2562 : 09:17
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา    
 4 เม.ย. 2562 : 18:24
โรงเรียนวัดแม่เตย ได้รับการตรวจประเมินสภาพจริง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)    
 29 มี.ค. 2562 : 14:37
ดูผลงานเด่นทั้งหมด  
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สพป.สงขลา เขต 2
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประก.....อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 .....อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิ.....อ่านต่อ
ประกาศราคากลางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอ.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี


รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลประจำปี


แผนจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  ข้อมูลเขตสุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี


แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริต


การประเมินความเสี่ยง


สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์

รายงานผลป้องกันการทุจริตรายไตรมาส


รายงานผลการจัดการความเสี่ยง


การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล


การบริหารและการพัฒนาบุคลากรคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา


รายงานผลการพัฒนา

  ระบบรายงาน สพฐ,

การประเมินส่วนราชการ


จัดสำหรับอาหารนักเรียน


ระบบดูแลด้านยาเสพติด


DMC--ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ติดตามและประเมินผล


คัดกรองนักเรียนยากจน


รายงานผลด้านยาเสพติด


EMIS-สารสนเทศเพื่อการบริหาร

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ


ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน


B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง


ควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

มาตรการป้องกันภัยข้าราชการ

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th