[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / มิ.ย. / 2561
แนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / มิ.ย. / 2561
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 / มิ.ย. / 2561
กระบวนการให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / มิ.ย. / 2561
กระบวนงานให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / มิ.ย. / 2561
กรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบTEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / มิ.ย. / 2561
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / มิ.ย. / 2561
กระบวนงานให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / มิ.ย. / 2561
กรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบTEPE Online ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 26 / มิ.ย. / 2561
กระบวนงานให้บริการการออกหนังสือรับรอง
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 / มิ.ย. / 2561
กระบวนงานให้บริการการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 / มิ.ย. / 2561
ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มิ.ย. / 2561
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 / มิ.ย. / 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.สงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 23 / พ.ค. / 2561
รายผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 23 / พ.ค. / 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 4 / พ.ค. / 2561
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 4 / พ.ค. / 2561
จดหมายข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 23 / ม.ค. / 2561
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืันฐาน พ.ศ.2560 -2564(ปก)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 23 / ม.ค. / 2561
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืันฐาน พ.ศ.2560 -2564
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 23 / ม.ค. / 2561
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืันฐาน พ.ศ.2560 -2564
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th