[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / ก.พ. / 2561
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งนักวิคราะห์นโยบายและแผน)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 / ก.พ. / 2561
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (ตำแหน่งนักวิคราะห์นโยบายและแผน)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 / ม.ค. / 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.สงขลา เขต 2
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 / ม.ค. / 2561
ข้อมูลอัตรากำลังครู ฯ ประกอบการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / ม.ค. / 2561
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 / ม.ค. / 2561
ประกาศ กศจ.สงขลา เรื่อง รับสม้ครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางกาาศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม )
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / ม.ค. / 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 / ม.ค. / 2561
การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2561
อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 25 / ธ.ค. / 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 / ธ.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / ธ.ค. / 2560
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 / ธ.ค. / 2560
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 20 / ธ.ค. / 2560
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 19 / ธ.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26”
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 19 / ธ.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 19 / ธ.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 8 / ธ.ค. / 2560
การประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 / ธ.ค. / 2560
โครงการ \"มอบไออุ่นให้น้อง ปกป้องไอหนาว\"
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 8 / ธ.ค. / 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 / ธ.ค. / 2560
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th