[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร 12 กลุ่มอำนวยการ
2 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 67 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 451 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 396 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 ขออนุญาตไปราชการ 548 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 6139 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 5738 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข) 324 กลุ่มส่งเสริมทางไกล
10 แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง) 571 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th