[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ฉบับปรับปรุง1) 124 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แบบประเมินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 251 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร 140 กลุ่มอำนวยการ
4 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน 234 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 165 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 825 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 905 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8 ขออนุญาตไปราชการ 713 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 19310 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 30495 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th