[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 16 กลุ่มอำนวยการ
2 แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 141 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 174 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ 160 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 231 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม 231 กลุ่มอำนวยการ
7 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 297 กลุ่มอำนวยการ
8 ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข) 929 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 ใบลาต่าง ๆ 652 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ 531 กลุ่มบริหารงานบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th