[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 27 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 แบบขอใช้รถปัจจุบัน (25 ม.ค.61) 47 กลุ่มอำนวยการ
6 แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม 78 กลุ่มอำนวยการ
7 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 138 กลุ่มอำนวยการ
8 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง(ใหม่ล่าสุดค่ะ) 210 กลุ่มอำนวยการ
9 ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข) 570 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ใบลาต่าง ๆ 414 กลุ่มบริหารงานบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th