[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 90 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 91 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 ขออนุญาตไปราชการ 146 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 163 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 1077 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข) 110 กลุ่มส่งเสริมทางไกล
7 แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง) 185 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 แบบคำร้องขอย้ายครู(ฉบับปรับปรุง) 184 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน 267 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 255 กลุ่มอำนวยการ
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th