[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน 14 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 125 กลุ่มอำนวยการ
3 แบบใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 203 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 240 กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารยามปกติ 223 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ 332 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม 299 กลุ่มอำนวยการ
8 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 397 กลุ่มอำนวยการ
9 ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข) 1131 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ใบลาต่าง ๆ 792 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th