[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยาม 27 กลุ่มอำนวยการ
2 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 90 กลุ่มอำนวยการ
3 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง(ใหม่ล่าสุดค่ะ) 160 กลุ่มอำนวยการ
4 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 152 กลุ่มอำนวยการ
5 ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข) 456 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 ใบลาต่าง ๆ 349 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ 285 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน 210 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 246 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 สัญญาการยืมเงิน 284 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th