[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 แบบประเมินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 65 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร 42 กลุ่มอำนวยการ
3 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน 77 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 87 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 521 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 485 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7 ขออนุญาตไปราชการ 596 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 9785 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 7290 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข) 351 กลุ่มส่งเสริมทางไกล
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th