[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
21 คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 359 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 1417 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 1692 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24 ขออนุญาตไปราชการ 1020 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 27278 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 36599 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (ฉบับแก้ไข) 687 กลุ่มส่งเสริมทางไกล
28 แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง) 1290 กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 แบบคำร้องขอย้ายครู(ฉบับปรับปรุง) 991 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน 1029 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th