[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
21 แบบประเมินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 793 กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร 679 กลุ่มอำนวยการ
23 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ณ ปัจจุบัน 2143 กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 คู่มือการปฏิบัติงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 550 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 1957 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26 ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน 2338 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ขออนุญาตไปราชการ 1272 กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 คู่มือปฏิบัติงาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) ปรับปรุงครั้งที่ 2 43954 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29 คู่มือ การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 53700 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 แบบคำขอย้ายสับเปลี่ยนครู (ฉบับปรับปรุง) 2089 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
  << 1 2 3 4 5 6 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th