[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact
    ข้อมูลสารสนเทศกลาง ด้านบริหารงบประมาณ    
ที่ เรื่อง ดูเอกสาร
1 คู่มือการบริหารงบประมาณ
2 แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง
4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงานและโรงเรียน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th