[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
ประถมสงขลา 2 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
   23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 125 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนให้ความรู้ครูสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากเหตุต่าง ๆ อาทิ เรื่อง ปัญหาจิตเวชในเด็กกลุ่มวัยเรียน และแนวทางการปรับพฤติกรรม-อารมณ์ในเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง, การให้ความช่วยเหลือนักเรียนและสิทธิเด็ก และภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ ดร.กฤศรดา กล่าวขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งเสริม พัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป
    23 ส.ค. 2566 : 10:11 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th