[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ขับเคลื่อนจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
   1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ICT สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป
    1 ก.ย. 2566 : 14:59 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th