[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ประชุมพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1)
   4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ นางฐิรญาดา อักษรนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ในการขอยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) ของโรงเรียนบ้านเก่าร้างและโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ที่แจ้งขอยกเลิก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป
    4 ก.ย. 2566 : 13:48 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th