[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 รับชมผ่านจอ : พุธเช้า ข่าว สพฐ.
   6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2มอบหมายผู้บริหารระดับเขตและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ แนวปฏิบัติ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ นำลงสู่การปฏิบัติร่วมขับเคลื่อนบูรณาการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ช่วงรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน มีการเผยแพร่ VTR เรื่อง โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
    6 ก.ย. 2566 : 10:17 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th