[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 พัฒนาทักษะภาษาเด็กปฐมวัย : สู่อ่านเขียนระดับประถม
   18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นางชนิกา ดวงจักร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อไปสู่การอ่านเขียนในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    18 ก.ย. 2566 : 16:36 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th