[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 
บุคลากร สพป.สงขลา2 ประชุมพุธเช้า
   วันที่ 9 กันยายน 2563 นายสมสุข เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านราการ พุธเช้าข่าวสพฐ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วยเข้าประชุมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2
    9 ก.ย. 2563 : 08:49 : ภาพข่าวโดย นางสาวสุภัสสรา เพชรรัตน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th