[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
  แฟ้มข่าวสารโรงเรียน สังกัดสพป.สงขลา เขต 2
442
การนิเทศ ติดตาม การจัดสอบ RT : Reading Test การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562
 14 ก.พ. 2563 : 16:09 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอย : เข้าชม [ 72 ]
438
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่องการจัดค่ายภาษาไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 18 ธ.ค. 2562 : 16:32 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนวัดเขากลอย : เข้าชม [ 157 ]
437
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 3 ธ.ค. 2562 : 15:24 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านโปะหมอ : เข้าชม [ 146 ]
429
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ E-PLC (Ethic Professional Learning Community)โดย วิทยากรพิเศษ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์
 1 ก.ย. 2562 : 22:01 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง : เข้าชม [ 551 ]
426
ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกอาชีพ เปิดรั้วอาชีวะสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน
 22 ส.ค. 2562 : 13:51 : ภาพข่าวโดย โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา : เข้าชม [ 495 ]
   กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
   << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th