[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ประชุมขับเคลื่อนการเขียนแผน IEP และแผน IIP
   16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบ ดร.กฤศรดา ศศิธนาดุล รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน IEP และแผน IIP เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อให้มีคุณภาพ และส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจเขียนแผนได้ และใช้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ คุณภาพ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและเรียนรวมได้อย่างมีความสุข
    16 มี.ค. 2566 : 13:46 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th