[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ขับเคลื่อนครูดีศรีสงขลา 2 สู่เวทีประกวด สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 12
   17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการประชุมโครงการครูดีศรีสงขลา 2 สู่เวทีประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 12 มีครู จำนวน 88 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะได้ดำเนินการในการนำเสนอผลงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ข้อกำหนด จุดเน้น คุณสมบัติ ดำเนินการครบถ้วน มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องในทักษะการจัดทำผลงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น เกิดความสำเร็จในกระบวนการเก็บดาวอย่างมีความสุข กับรางวัล ดังกล่าว โดยมี วิทยากรมากความสามารถจากผู้บริหารสถานศึกษา และวิทยากรที่มากประสบการณ์มากความสามารถเป็นวิทยากรผู้ผลักดันให้ประสบผลสำเร็จในการเก็บดาวของผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS มาตลอดคือ นางกชณิกา วงศ์วรนุช ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้างานพัฒนาบุคคล สพป.สงขลา เขต 2 ที่ทุ่มเทใจและกายเพื่อพี่น้องวงการศึกษาเรา ชาว สพป.สงขลา เขต 2
    17 มี.ค. 2566 : 11:11 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th