[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ขับเคลื่อนเขตสุจริต ITA การประเมินความเสี่ยง
   25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้ นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สพป.สงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ธรรมภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป
    25 พ.ค. 2566 : 16:22 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th