[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
เสมา1 ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ติดตามเยี่ยมเขตพื้นที่ ร่วมพัฒนาการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ
   8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายนางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ การติดตามการขับเคลื่อน เขตตรวจราชการที่ 5 (สงขลา,สตูล,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ชุมพรและสุราษฎร์ธานี) โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครู นักเรียน และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา กล่าวชื่นชมและเข้าใจถึงบริบทการพัฒนาการศึกษาที่คนการศึกษาทุ่มเทต่อการพัฒนาการศึกษา โดย รัฐมนตรีฝากถึงนโยบายอาทิ พาน้องกลับมาเรียน ความปลอดภัย ด้านงบประมาณ งบประมาณรายหัว การลดปัญหา โรงเรียนขนาดเล็ก ทวีศึกษา บุคลากรตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา อัตรานักการภารโรง การบูรณาการหน่วยงาน ความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย โรงเรียนคุณภาพที่ดูแลโรงเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งนี้ กล่าวฝากย้ำให้ สพท.ได้ช่วยกันบริหารการจัดการศึกษาให้เกิดผลเป็นธรรม พร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    8 มิ.ย. 2566 : 16:14 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th